Obowiązki gmin w zakresie realizacji planów energetycznych