Wojciech Piskorski

 • Od 2000 roku był audytor w firmie Det Norske Veritas Poland sp. z o.o. Poprzez kolejne szczeble wtajemniczenia zdobywał kompetencje audytora i audytora wiodącego systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 14001. W ramach pracy w DNV pełnił obowiązki dyrektora oddziału w Katowicach.
 • Od 2003 roku był odpowiedzialny za zorganizowanie w Polsce usług związanych ze zmianami klimatu. Prowadził w 2004 roku, pierwsze w Polsce szkolenie dla weryfikatorów. Poprzez organizację i uczestnictwo w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących zasad rozliczania i weryfikacji emisji promuje spójne i przejrzyste rozwiązania w tym zakresie. Zarządzając, w ramach DNV, usługami w zakresie zmian klimatu, doprowadził do sukcesu DNV Polska w postaci weryfikacji ponad 60% przydzielonej emisji w kolejnych latach 2004-2007.
 • Jednocześnie działania w zakresie mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto doprowadziły do utworzenia zespołu, który już w 2004 roku uczestniczył w walidacji projektów JI na terenie Polski. Tworzy metodyki dla Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce.
 • Autor wielu artykułów w prasie, prelegent na licznych konferencjach poświęconych rynkowi CO2 i weryfikacji raportów rocznych. Doświadczony szkoleniowiec. Autor prostych i skutecznych narzędzi do analizy ryzyka w procesie monitorowania emisji (AZOR).
 • Uczestniczył w pracach nad weryfikacją, analizami w zakresie monitorowania, obliczania emisji, optymalizacji procesu zbierania danych itp. dla wielu podmiotów.

Jerzy Chlebowski

 • Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz studiów MBA na Instituto de Empresa w Madrycie.
 • Jerzy uczestniczył w wielu projektach w różnych branżach i sektorach przemysłu w Polsce i za granicą.
 • W latach 2007-2008 Jerzy prowadził w imieniu konsorcjum Mitsubishi Gas Chemical i Mitsubishi Corporation negocjacje z polskim liderem w branży chemicznej dotyczące projektu inwestycyjnego o wartości 100 milionów Euro.
 • Jerzy zrealizował jeden z największych projektów fizycznej redukcji emisji w Polsce w latach 2007-2012 o wartości około 30 milionów Euro.
 • W 2011 roku w trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii Jerzy zrealizował we współpracyz firmą Gazprom jedną z największych w Polsce transakcji swap-u uprawnień do emisji.
 • W 2011 roku Jerzy przeprowadził transakcję zakupu udziałów w szwedzkiej spółce technologicznej na rzecz Mitsubishi Corporation (Europe) Ltd.
 • W 2010 roku Jerzy uczestniczył w jednej z największych transakcji wymiany uprawnień do emisji AAU na 512 samochodów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania zawartej pomiędzy rządem Estonii, a Mitsubishi Corporation.
 • Biegle włada językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim

Tomasz Sumera

mgr inż. elektronik, audytor energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii w Warszawie - dyplom nr 0196.

 • Doświadczenie w audytach energetycznych:
  • Wykonanych ponad 80 audytów energetycznych przedsiębiorstw.
  • Kilkadziesiąt audytów energetycznych budynków.
  • Plany ograniczenia niskiej emisji i Projekty założeń do planu zaopatrzenia w energię dla samorządów.
 • Ekspert w programach:
  • Programu Foresight Polska 2020 w panelu „Kluczowe problemy ekologiczne”.
  • Ekspert Programu „Poszanowanie Energii bez Granic – współpraca polsko-ukraińska oparta na standardach skandynawskich”.
  • Ekspert Programu „Rozwój energetyczny gmin w zgodzie z naturą”.
 • Wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących:
  • Świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
  • Audytów energetycznych.
  • Audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw.
  • Fotowoltaiki i pomp ciepła dla instalatorów mikroinstalacji OZE.
  • Efektywnego wykorzystania energii i zastosowania OZE w przedsiębiorstwach.

Przemysław Bukowski

 • Audytor energetyczny. Wykonawca ekspertyz, pomiarów i audytów dla Energolink, Energotest, Ernst&Young. Współautor opracowań audytów, wniosków i dokumentacji w dziedzinie efektywności energetycznej.
 • Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Pomoc w przygotowaniu i uruchomieniu kierunku „Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami”.
 • Współtwórca m. in. stanowiska do badań turbin wiatrowych w tunelu aerodynamicznym.
 • Podwykonawca zleceń i programów badawczych Politechniki Wrocławskiej w zakresie optymalizacji pracy maszyn i urządzeń energetycznych, analiz ekonomicznych i prac eksperckich.
 • W ramach pracy dla CertyNergii współautor audytu dla zakładu „Michelin” w Olsztynie. Analiza systemu grzewczego i wskazanie propozycji modernizacji oraz jej efektów energetycznych i środowiskowych.
 • Współautor audytów i analiz dla licznych Klientów CertyNergii w tym dla największych przedsiębiorstw z branży ceramiki budowlanej w Polsce w tym analiz możliwości implementacji rozwiązań kogeneracyjnych.

Marcin Dębowski

 • Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Rolniczej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Audytor energetyczny. Wykonawca ekspertyz, pomiarów i audytów dla Certynergia, Energotest, Ernst&Young. Współautor opracowań audytów, wniosków i dokumentacji w dziedzinie efektywności energetycznej.
 • Współautor wielu audytów energetycznych i efektywności energetycznej m.in. dla zakładu „Sokołów” w Sokołowie podlaskim. Analiza przepływów w układzie chłodniczym i wskazanie propozycji modernizacji.
 • Auto licznych analiz dotyczących implementacji rozwiązań kogeneracyjnych dla Klientów CertyNergia.
 • Jako asystent naukowo-badawczy na Politechnice Wrocławskiej Marcin brał wiodący udział w działaniach:
  • Zarządzaniem projektem międzynarodowym.
  • Pomiary kotłów i urządzeń energetycznych.
  • Analiza danych pomiarowych.
  • Sporządzanie raportów z badań.