Obowiązek zawiadomienia przedsiębiorstw URE o przeprowadzonym audycie energetycznym w publikacji Centrum Informacji o Rynku Energii

Zapraszamy do zapoznania się z interesującą publikacją, która znalazła się na stronie internetowej Centrum Informacji o Rynku Energii, a która odnosi się do artykułu w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Wspomniany artykuł dotyka problemu wywiązania się przedsiębiorstw z obowiązku względem Urzędu Regulacji Energetyki, a ściślej chodzi o zawiadomienia o przeprowadzonym audycie energetycznym.