Rosnące ceny energii – Scenariusz wg Gazety Wyborczej